O zavarovanju

 • Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih. Zavarujejo se lahko osebe od 18. do dopolnjenega 65. leta starosti.Zavarovanje sklene delodajalec (oziroma sindikalna organizacija) za svoje delavce ne glede na to, ali plača premijo iz svojih sredstev ali jo odteguje delavcem od plače. Zavarujejo se lahko vsi zaposleni delavci po kadrovski evidenci ali pa samo določena skupina delavcev. Zavarovanje se lahko sklene, če se zavaruje najmanj pet oseb.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:

 • smrt zaradi nezgode
 • trajno invalidnost
 • zlome, izpahe, opekline
 • operacije zaradi nezgode
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode
 • smrt zaradi prometne nesreče
 • smrt zaradi bolezni
 • pogrebnino
 • stroške zdravljenja

Ugodnosti

 • V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
 • Zavarovanje po tem ceniku lahko sklenejo tudi majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo manj kot pet zaposlenih, kot del paketnega zavarovanja

V primeru nezgode je zavarovanec oz. upravičenec upravičen do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, in sicer se izplača:

 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi nezgode, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl
 • Zavarovalna vsota za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti
 • Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline ali njen del v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine
 • Zavarovalna vsota za operacije ali njen del v skladu s Tabelo operacij, če zavarovanec zaradi nezgode prestane eno ali več operacij skladno s Tabelo operacij, ki je del pogojev. Zavarovanje krije več kot 400 operacij
 • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode, za čas, ko je zavarovanec začasno nezmožen opravljati svoje redno delo, vendar največ za 230 dni po eni nezgodi
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici: za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni
 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi prometne nesreče, če zavarovanec umre zaradi posledic iste prometne nesreče v roku enega leta od dneva nezgode
 • Zavarovalna vsota za primer smrti zaradi bolezni, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni
 • Pogrebnina zaradi nezgode v višini, ki je določena na polici
 • Stroške zdravljenja zaradi nezgode

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti zakaj in kako ugodno zavarovati vaše delavce v podjeju.

Naročite svetovalca