O zavarovanju

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara je namenjeno pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjate s poslovno dejavnostjo (s. p.).Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije stroške poslovanja, ki jih kot zavarovanec ne morete pokriti v primeru, da je prišlo do poškodovanja objektov, opreme ali zalog zaradi:

  • požara
  • viharja
  • toče
  • strele
  • ali eksplozije

S posebnim dogovorom lahko zavarujete tudi obratovalni zastoj zaradi dodatnih nevarnosti poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, potresa in drugih nevarnosti.

Podrobno

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je, da so vaši objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Kaj lahko zavarujete v sklopu Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara?

  • Stalne (fiksne) stroške poslovanja: stroške storitev, amortizacijo, stroške dela ter druge stroške)
  • Dobiček iz poslovanja v primeru posebnega dogovora

Doba kritja obratovalnega zastoja oziroma čas izplačevanja nadomestila izgubljenega dobička je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja od šestih mesecev do enega leta.

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škode zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije, terorizma

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti kako se zavarovati za morebitne zastoje pri obratovanju vašega posla.

Naročite svetovalca