O zavarovanju

 • Zavarovanje Dom Zavaruj.si vam zagotavlja, da v celoti zavarujete svoj dom in premičnine v njem za nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju: požar, vihar, toča, izliv vode, vlom, poplave, potres in podobno.
 • Dodatno lahko zavarujete tudi družinske člane, hišne ljubljenčke, glasbila, medicinske pripomočke in še kaj. In to vse na eni polici.

Prednosti zavarovanja Dom AS

  • Izbira paketa zavarovanja glede na vaše potrebe (Nadstandardni, Optimalni, Standardni).
  • V izbrani paket lahko vključite dodatna kritja, dodatne predmete zavarovanja, kritjem v paketu lahko povišate zavarovalno vsoto.
  • Brezplačna osnovna stanovanjska asistenca – 24 ur na dan.
  • Kritje odgovornosti na območju cele Evrope – kar do 100.000 EUR.
  • Vsa zavarovanja na eni polici

Zavarovanju lahko priključite Maxi ali Maxi Plus stanovanjsko asistenco, družinsko nezgodno zavarovanje, zavarovanje pravne zaščite in zavarovanje oprostitve plačila premije.

Možnosti zavarovanja

V primeru uničenja ali poškodbe vaših nepremičnin in premičnin, z zavarovanjem Dom Zavaruj.si omogočite hitro obnovo. Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanja: Nadstandardnim, Optimalnim in Standardnim, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij, vsakega od njih pa lahko še razširite s posameznimi dodatnimi kritji.

Zavarovanje nepremičnin

V primeru uničenja ali poškodbe boste svoje stanovanje, hišo, kmetijo, počitniško hišo, garažo ali bazen hitro spet obnovili in uživali v svojem miru.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Poleg stanovanjske opreme lahko zavarujte tudi izbrane predmete, vrednostne papirje, gotovino, dragocenosti in umetniške zbirke.

Zavarovanje kmetijskih premičnin

Zavarujete lahko živali, zalogo pridelkov in krmil, kmetijsko opremo, stroje in naprave, traktorje in drugo mehanizacijo, ki imajo izjemno vrednost za uspešno delovanje kmetije.

Zavarovanje za nevarnost potresa

Je vaš dom dovolj varen, da prenese močnejše potresne sunke? Zavarujte ga za nevarnost potresa.

Zavarovanje nepremičnin

Izbirate lahko med naslednjimi paketi: Nadstandardnim, Optimalnim in Standardnim, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij.
Izbrane pakete lahko tudi razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji.

Optimalni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požara, strele, eksplozije, padca zračnega plovila,
 • udarca zavarovančevega in tujega motornega vozila,
 • manifestacij, demonstracij,
 • viharja, toče,
 • izliva vode, poplave, vdora meteorne vode,
 • padca drevesa, zemeljskega plazu,
 • teže snega, žleda in snežnega plazu.

Več kritij imate, bolj varen bo vaš dom.

Nadstandardni paket tako poleg vseh naštetih nevarnosti vključuje še:

 • indirektni (posredni) udar strele na instalacijah,
 • vandalizem in
 • izginotje posameznih delov zgradbe.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz. Če je zavarovana stanovanjska hiša ali stanovanje, je v paket vključena brezplačna osnovna stanovanjska asistenca.

Zavarovanje lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.

Izbirate lahko med naslednjimi paketi: Nadstandardnim, Optimalnim in Standardnim, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij.

Zavarovane nevarnosti

Zavarovanje krije škodo, ki nastane na vaši stanovanjski opremi in osebnih predmetih, v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požara, strele, eksplozije, padca zračnega plovila,
 • udarca zavarovančevega in tujega  motornega vozila,
 • manifestacij, demonstracij,
 • viharja, toče,
 • izliva vode, poplave, vdora meteorne vode,
 • padca drevesa, zemeljskega plazu,
 • teže snega, žleda, snežnega plazu ter
 • vloma in ropa.

Optimalni paket vključuje tudi naslednja kritja:

 • posredne in druge stroške, kot so večji stroški čiščenja, rušenja in odvoza, stroški zamenjave ključavnic, najema nadomestnega stanovanja, izgube najemnine, ponovne izdelave osebnih in drugih dokumentov, stroški zaradi zlorabe bančne kartice;
 • poškodovanje pleska, poslikav in oblog;
 • razbitje stekel stanovanjske zgradbe;
 • razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel;
 • uničenje živil v zamrzovalnikih;
 • iztek tekočine in
 • indirektni udar strele na gospodinjskih aparatih.
 • Paket obsega tudi zavarovanje odgovornosti na območju Evrope.

Nadstandardni paket poleg vseh naštetih nevarnosti vključuje še:

 • strojelom gospodinjskih aparatov in
 • motorna vozila ter samohodne delovne stroje do 6 kW.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz in brezplačna osnovna stanovanjska asistenca.

Stanovanjske premičnine lahko dodatno zavarujete za nevarnost potresa.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • kmetijsko opremo,
 • kmetijske stroje in naprave, vključno s samohodnimi stroji do 6 kW (8,16 kM),
 • seno, slamo, koruznico in podobno,
 • zalogo kmetijskih pridelkov in krmil,
 • živali na kmetiji,
 • traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo nad 6 kW (8,16 KM) ter priključke.

Izbirate lahko med paketi: Nadstandardnim, Optimalnim in Standardnim, ki se med sabo razlikujejo glede na obseg kritij.

Druge premičnine

Če imate pri nas že zavarovano stalno bivališče, lahko zavarujete tudi:

 • premičnine v turističnih sobah in apartmajih,
 • premičnine v počitniških prikolicah, bivalnih kontejnerjih in mobilnih hišicah.

Za celovito zaščito nepremičnin ali premičnin priporočamo sklenitev vsaj Optimalnega paketa, ki že vključuje celo vrsto razšitev kritij. Tem kritjem lahko zavarovalne vsote še povišate ali pa dodate nova kritja:

 • pogin živali zaradi nezgode,
 • razbitje posebnih stekel,
 • strojelom gospodinjskih aparatov in naprav,
 • strojelom instalacij,
 • motorna vozila in samohodni delovni stroji do 6 kW,
 • družinsko nezgodno zavarovanje,
 • medicinski pripomočki,
 • glasbila,
 • Maxi ali Maxi Plus stanovanjska asistenca,
 • ravna zaščita,
 • oprostitev plačila premije.

Zavarovanje krije uničenje ali poškodbe, ki nastanejo neposredno zaradi delovanja potresa. Slovenija je razdeljena v štiri območja z različno potresno izpostavljenostjo.

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem stoji zavarovani objekt,
 • leta gradnje zavarovanega objekta,
 • soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je lahko 2 % ali 5 %; višja soudeležba zavarovanca pri škodi pomeni nižjo premijo za zavarovanje potresa.

Požar zaradi strele

Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar, ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge, električne instalacije ter predmeti v hiši.
Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje.

Peter za zavarovanje svoje stanovanjske hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR, letno plačuje 377,26 EUR oziroma 31,44 EUR na mesec.

 • Petrova družina ima urejeno zavarovanje Dom Zavaruj.si (nadstandardni paket) in Maxi stanovanjsko asistenco
 • Družini so bili povrnjeni stroški v skupni vrednosti 154.000 EUR

Stroški

STROŠKI POPRAVILAostrešje, kritina, fasada, okna, parket, električne napeljave, beljenje 110.000 €
STROŠKI RUŠENJA, ČIŠČENJA IN ODVOZ ZGORELIN 9.500 €
STROŠKI UNIČENIH PREMIČNINpohištvo, gospodinjski aparati, oblačila 30.000 €
ODVOZ UNIČENIH STANOVANJSKIH PREMIČNIN 2.000 €
STROŠKI SELITVE IN NAJEMNINE 2.500 €
SKUPAJ 154.000 €
Stroške plača AS

Ugodnosti

Paketni popusti

Več sklenjenih zavarovanj pri Zavaruj.si vam omogoča dodatne paketne popuste. Dodatne ugodnosti lahko pridobite tudi s sklenitvijo več zavarovanj na eni polici. Ponujamo vam popuste na višino premije, trajanje zavarovanja ali takojšnje plačilo.

Brezplačna stanovanjska asistenca

Stanovanjska asistenca vam omogoča, da brezplačno, brez dodatnih stroškov in poti, 24 ur na dan in vse dni v letu pridobite pomoč pri nujnem popravilu ali sanaciji škode, nastale v vašem domu. Zagotavlja vam brezplačno organizacijo obrtniške pomoči in kritje prve ure dela in potnih stroškov obrtnika.

Dodatna zavarovanja

Družinsko nezgodno zavarovanje

Že najmanjše nezgode lahko povzročijo hude finančne posledice. Poskrbite zase in za svoje družinske člane s 24-urnim kritjem za primer nezgode. Z eno premijo so zavarovani tako otroci, kot tudi odrasli. Kritje velja kjer koli.

Stanovanjska asistenca 24 ur na dan

Kdo v nujnih primerih plača stroške vodovodarja, steklarja, čiščenje notranjih prostorov po poplavi ali požaru? Z obsežno stanovanjsko asistenco si zagotovite kritje stroškov nujnih popravil.
Osnovno asistenco prejmete brezplačno. Lahko pa povečate obseg kritij in jo razširite na Maxi ali Maxi Plus asistenco.

Oprostitev plačila premije

Če ste ostali brez zaposlitve ali pa ste zaradi bolezni ali nezgode začasno nezmožni opravljati delo, vam Zavaruj.si krije premijo Dom Zavaruj.si zavarovanja. Zavarovanje oprostitve plačila premije vam omogoča, da v primeru brezposelnosti ali daljše bolniške odsotnosti nimate skrbi s plačilom zavarovanja.

Zavarovanje pravne zaščite

Ko vam drugi povzročijo škodo in je ne želijo povrniti, vam zavarovanje krije stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, prič, dodatne sodne stroške in to vse do 100.000 EUR za posamezen primer.

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo na podlagi vaših potreb, vašega življenjskega sloga in vrednosti vašega doma z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca