O zavarovanju

Zavarovanje prireditev je namenjeno pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjate z določeno poslovno dejavnostjo (s. p.), oziroma organizatorjem javnih prireditev.Z zavarovanjem prireditev lahko zavarujete dohodek, ki ga pričakujete od prireditve. Če predvideni dohodek ne bi v celoti pokril stroškov prireditve, je predmet zavarovanja lahko tudi nepokriti del neizogibnih stroškov.Dohodek na prireditvi se lahko ustvari s prodajo:

 • hrane in/ali pijače
 • vstopnic
 • udeležnine
 • srečk
 • in druge podobne prodaje.

Podrobno

Kaj krije zavarovanje prireditev?

 • Brezplačne prireditve
  Predmet zavarovanja so neizogibni stroški, ki jih imate kot prireditelj z nabavo hrane, pijače, postavitvijo raznih naprav na prireditvenem prostoru, nastopajočimi in podobno.
 • Atmosferske padavine
  Škoda v primeru odpovedi prireditve ali nedoseganja predvidenega števila obiskovalcev zaradi atmosferskih padavin (dežja, snega, toče, sodre), ki dosežejo ali presežejo v zavarovalni pogodbi dogovorjeno višino.
 • Druge nevarnosti
  Po posebnem dogovoru zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane, če je vaša prireditev odpovedana ali ni dosegla predvidenega števila obiskovalcev zaradi drugih nevarnosti, kot so naravna višja sila, višja sila administrativne narave, požar, eksplozija, neprimerne vremenske razmere in onesposobitev prireditvenega prostora zaradi naravne višje sile.

V sklopu zavarovanja prireditev predmet zavarovanja niso:

 • dotacije in dohodki od reklam
 • stroški, ki jih ima prireditelj/zavarovanec z izvedbo določenih ukrepov pred ali med prireditvijo, da bi zagotovil uspešnost prireditve
 • stroški, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljišč, poseki drevja, gradnjo poti, napeljavo raznih vodovodov in drugih investicijskih del, ki imajo vrednost tudi po končani prireditvi

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti kako zavarovati vaše prireditve kajti te so nepredvidljive in odvisne od številnih zunanjih dejavnikov.

Naročite svetovalca