O zavarovanju

Različni deli Slovenije so bolj ali manj izpostavljeni določenim vremenskim ujmam; nekateri vremenski pojavi so zaradi vsakoletnega pojavljanja vedno bolj predvidljivi, drugi pa še vedno udarijo kot »strela z jasnega«.

Zavarovanje vam omogoča, da svoja žitna polja, vinograde, nasade sadja in zelenjave ter krmne in industrijske rastline zavarujete pred vremenskimi ujmami, kot so toča, vihar, poplava, pozeba idr.. V primeru škodnega dogodka boste s prejeto zavarovalnino vsaj delno nadomestili izpad za uničene ali poškodovane pridelke.

Kot registrirani kmetijski pridelovalci lahko prek zavarovalnice uveljavljate tudi sofinanciranje zavarovalne premije, ki ga omogoča država.
Za sklepanje zavarovanj posevkov in plodov smo se povezali z Agro Zavarovalnico, ki je specialist na tem področju. Več o zavarovanjih in prijavi škode si lahko preberete na www.agrozavarovalnica.si.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte enega od naših svetovalcev!

Naročite svetovalca