O zavarovanju

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije zakonsko odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).Zavarovanje krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu kot prevozniku zaradi prometne nesreče, ki ima za posledico lahko:

  • popolno ali delno fizično izgubo blaga
  • poškodbo blaga ali
  • zamudo pri izročitvi blaga, prevzetega na prevoz

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Prihranki

  • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
  • Popusti na druga sklenjena zavarovanja pri Zavaruj.si
  • Preostali individualni popusti

Podrobno

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije škodo, ki lahko izhaja iz prevozniške odgovornosti v domačem ali mednarodnem prometu, kritje pa se nanaša le na prevoze, opravljene na območju, ki je dogovorjeno s pogodbo.

Zavarovanje lahko z dodatnimi kritji popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako poskrbite za optimalno zavarovanje.

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Potrebujete informacije in pomoč pri zavarovanju blaga med prevozom? Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti za najboljše zavarovanje vašega blaga.

Naročite svetovalca